Produkcja elektroniki

Oferujemy kompleksowe usługi montażu elektroniki dla małych i średnich serii. Montujemyzarówno pojedyńcze moduły jak i kompletne urządzenia.

 • Montaż obwodów drukowanych
 • Montaż SMT
 • Montaż THT
 • Uzupełniający montaż mechaniczny
 • Kontrola optyczna
 • Integracja produktów
 • Montaż modułów w urządzeniu Zaprawianie konektorów i czujników
 • Wykonanie wiązek kablowych
 • Podłączenia
 • Przygotowanie obudowy
 • Programowanie Uruchomienie Testy