Niniejsza polityka opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz zakres i sposób wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach serwisu internetowego:
emprox.pl

Administratorem Serwisu jest: EMPROX sp z o.o. ul. Warszawska 40/2A 40-008 Katowice NIP: 9542820460
Kontakt z administratorem: tel.: 889 628 208, e-mail: [email protected]

Definicje

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszej polityce

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych:
 3. Kontakt z Administratorem w kwestiach realizacji praw Użytkownika związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych jest możliwy pod adresem mailowym: [email protected] oraz telefonem: 889 628 208.
 4. Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że podczas przetwarzania jego danych osobowych zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Administrator gwarantuje poufność przekazywanych mu danych osobowych. Gromadzenie danych osobowych odbywa się z zachowaniem właściwej staranności, a dostęp do nich jest chroniony przed osobami nieupoważnionymi.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim, bez zgody Użytkownika.

Cele przetwarzania danych osobowych

Kontakt mailowy

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się w Serwisie.
 2. Dane osobowe przekazywane w formularzu kontaktowym są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu zwrotnego.
 3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza wiadomość lub zapytanie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika, wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne.
 5. Treść przesłanej korespondencji może być archiwizowana. Administrator nie może jednoznacznie określić czasu, po którym zostanie ona usunięta.
 6. Jeżeli korespondencja prowadzona z Użytkownikiem będzie podlegać archiwizacji Użytkownik ma prawo domagać się przedstawienie jej historii, jak również usunięcia, chyba że jej archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora (np. obrona przez roszczeniami ze strony Użytkownika).

Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane informatyczne wysyłane przez serwer www, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane podczas przeglądania stron Serwisu.

W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe.
Pliki cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania z Serwisu lub zamknięcia wszystkich okien przeglądarki.
Pliki cookies stałe przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez ustalony czas.

Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być zapisywane pliki cookies własne oraz pliki cookies serwisów zewnętrznych, należące do takich podmiotów jak: Google.

Cel zamieszczania plików cookies i uzyskiwania do nich dostępu

Administrator zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do zawartych w nich informacji w celu:

Analityka i statystyki

Korzystamy z Google Analytics do zbierania statystyk odwiedzin Serwisu oraz analizy zachowania Użytkowników w obrębie Serwisu.

Usuwanie i blokowanie plików cookies

Zazwyczaj domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może w każdej chwili, samodzielnie dokonać zmian w tych ustawieniach. Jedną z możliwych opcji jest zablokowanie przyjmowania plików cookies.

Przeglądarki internetowe umożliwiają także usuwanie zapisanych wcześniej plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i metod obsługi plików cookies można uzyskać po kliknięciu w menu danej przeglądarki internetowej.

Korzystanie z Serwisu bez zmian ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies powoduje, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Zastosowanie w przeglądarce internetowej ograniczeń obsługi plików cookies może mieć negatywny wpływ na działanie niektórych funkcji Serwisu.

Logi Serwera

Serwer odpowiedzialny za utrzymanie Serwisu generuje logi, które obejmują takie dane jak IP Użytkownika, datę i czas odwiedzin, rodzaj przeglądarki. Dane mają charakter anonimowy. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze, a ich zawartość nie jest kojarzona z konkretnymi osobami i nie służy do identyfikacji Użytkowników.